Klik her for udvidet dagsorden
#146 - Godkendelse af dagsordenen#147 - Forandringer på investeringsoversigt for anlægsprojekter 2020 og frem#148 - Fastsættelse af dækningsgrad til beregning af kapacitetsbehovet for plejecentre#149 - Anvendelse af anlægsmidler i 2020 indenfor dagtilbuds- og skoleområdet#150 - 1. behandling af Budget 2020 - 2023#151 - Kommissorium for Byrådets strategispor - En kommune hvor alle er med#152 - Boligpolitik for Skanderborg Kommune#153 - Cityforeningens bekymring vedrørende etape 1 af trafikomlægningen i Skanderborg Midtby#154 - Parkeringsplan#155 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn - Opfølgning på høring og videre planproces#156 - Kommuneplantillæg 16-26 og Lokalplan 1155 – Etageboliger ved Vesterskovvej, Skanderborg og miljørapport - Forslag til udsendelse i høring#157 - Lokalplan 1150 – Daginstitution ved Dyrehaven, Sølund - Høringssvar og endelig vedtagelse#158 - Lokalplan 1141 – Hjorts Allé, etape II, Virring - Høringssvar og endelig vedtagelse#159 - Lokalplan 1151 – Midtfasen - Kildebjerg Ry – Forslag til udsendelse i høring#160 - Lokalplan 1136 – Boliger vest for Nørregade, Låsby – Forslag til udsendelse i høring#161 - Afrapportering for samarbejdet Europæisk Kulturregion 2018-19#162 - Indførelse af Plustur som supplement til den kollektive trafik#163 - Tidsplan kvalitetsstandarder for 2020#164 - Tildelingsmodel for skoleområdet#165 - Adgang for optagelse i SFO eller klubtilbud#166 - Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Bifrost samt delegering af godkendelseskompetence vedrørende styrelsesvedtægter og mindre ændringer i driftsoverenskomster på børne- og ungeområdet#167 - Orientering om databeskyttelsesrådgiverens tilsyn med informationssikkerheden#168 - Afgørelse om inhabilitet for bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed