29-03-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#42 - Godkendelse af dagsordenen#43 - Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune#44 - Budgetoverførsler fra 2016 til 2017#45 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2016#46 - Regnskab for Skanderborg Kommune 2016#47 - Låsby Søpark rekreative træningselementer - tillægsbevilling#48 - Første budgetopfølgning 2017#49 - Kommuneplantillæg - udvidelse af landsbyafgrænsninger - igangsættelse#50 - Lokalplan 1123 - for Banegårdsvej 42 - Igangsætning#51 - Lokalplan nr. 1112 – Kildebjerg Ry Øst, etape 2 - Høringssvar og endelig vedtagelse#52 - Affaldsplan 2014-2018, tillæg 2016-2018#53 - Kollektiv trafik – Offentlig høring af køreplaner for bybus og lokalruter 2017–2018#54 - Godkendelse af Natura 2000-handleplaner#55 - Justeringer af Natura 2000-områdeafgrænsninger#56 - Høring af Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017#57 - Beslutning om døgnpakker på plejecentre#58 - Ændring af vedtægter for Seniorrådet#59 - Kapacitetsstatus Galten/Skovby - etablering af pladser på dagtilbudsområde#60 - Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - Børnehuset Lynghoved Ry#61 - Ansøgning fra Stjær Hallen og Stjær Skole om forsøgsordning med samdrift#62 - Ansøgning fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om kommunegaranti#63 - Skema A for almene familieboliger på Tårnfalkebakken#64 - Årsregnskab 2016 Business Region Aarhus#65 - Forslag fra Venstres byrådsgruppe om tilbagetrækning af administrationens afgørelse i sag om opførelse af énfamiliehus i Mesing#66 - Lukket punkt#67 - Lukket punkt

Se eller gense mødet i byrådet 29. Marts 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 424
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.