26-04-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#68 - Godkendelse af dagsordenen#69 - Anlægsregnskab for dobbelthal og administrationscenter på Fælleden#70 - Status på afhændelse af kunst og forslag til anvendelse af midler fra kunstsalg#71 - Revisionsberetning nr. 20 om den løbende revision for året 2016#72 - Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune#73 - Den videre proces for omdannelse af dele af Sølund#74 - Udkast til revideret skolepolitik#75 - Kommissorium for opgaveudvalget vedrørende skolekapacitet i Hørning#76 - Forslag om ændring af vedtægter for Ungdomsrådet#77 - Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet#78 - Eventuel decentralisering af beslutningskompetencen i forhold til aktivering af Folkeskolelovens § 16 b#79 - Frigivelse af anlægsmidler til sammenlægning af tandklinikker i Skovby/Galten#80 - Revision af Standard for gennemførelse af anlægsprojekter#81 - Opkrævningsstrategi#82 - Responstider for ambulancekørsel#83 - Beslutning om igangsætning af lokalplan 1092 - Anebjerg, etape 2#84 - Forslag til lokalplan 1118 - Adelgade 44, Skanderborg - til offentlig høring#85 - Tilsynsplan 2017, Skanderborg Kommune - godkendelse af udsendelse i offentlig høring#86 - Anmodning om ekspropriationsvilje - råvandsledning og boring - Galten Vandværk#87 - Frigivelse af midler til klimatilpasningsprojekter 2017#88 - Anlægsbevilling vejbro for stiunderføring Virringvej/Ægirsvej#89 - Principper for placering af ledningsanlæg og andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jord#90 - Ungdomsboliger på Regnbuevænget, Skanderborg#91 - Lukket punkt#92 - Lukket punkt

Se eller gense mødet i byrådet 26. april 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 347
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.