28-06-2017 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#110 - Godkendelse af dagsordenen#111 - Revisionsberetning nr. 21 om revisionen af kommunens årsregnskab 2016#112 - Anden budgetopfølgning 2017#113 - Digitaliserings- og IT-strategi for Skanderborg Kommune 2017-2020#114 - Klippekortordning - ændring af kriterier#115 - Drøftelse af organisatoriske tilpasninger#116 - Beslutning omkring det videre arbejde med Baunegården og Havehuset#117 - Godkendelse af anlægsbevilling i 2017 vedrørende ændret køkkenstruktur#118 - Ansøgning om etablering af vuggestuepladser i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj#119 - Evaluering Børnefolkemøde#120 - Forslag vedrørende undersøgelse af markedet for fossilfrie investeringsforeninger#121 - Udkast til opdateret helhedsplan for Skanderborg Fælled#122 - Ansøgning om etablering af motorsportsbane på Wedelslund#123 - VVM-redegørelse: Elektrificering og hastighedsopgradering, Fredericia-Aarhus#124 - Orientering omkring dialog med Banedanmark omkring Ny bane Hovedgaard-Hasselager#125 - Kriterier for prioritering af cykelstier#126 - Frigivelse af anlægsmidler - Campus Højvangen#127 - Helhedsplan for Skanderborg Station 2017 - proces og anlægsbevilling#128 - Frigivelse af anlægsmidler - udvidelse af udearealer mm. ved Bakkehuset, Virring#129 - Lokalplan nr. 1119 – Boliger og erhvervsområde ved Glentevænget i Herskind. Forslag til udsendelse i høring#130 - Lokalplan 1097, for et blandet boligområde på Lykkevangen i Anebjerg - høringssvar og endelig vedtagelse#131 - Godkendelse af nye vedtægter for Skanderborg-Hørning Fjernvarme#132 - Deponering vedrørende Adelgade 116, Skanderborg#133 - Byrådsmedlem Henrik Qvist ønsker at udtræde af Byrådet#134 - Valg til Byråd og Regionsråd; 21. november 2017; udpegning af suppleant til valgbestyrelsen#135 - Udpegning af nyt medlem og ny suppleant til Handicaprådet#136 - Lukket punkt#137 - Lukket punkt#138 - Lukket punkt#139 - Lukket punkt#140 - Lukket punkt

Næste møde i Byrådet er 28. juni kl. 17.00, transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 71
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 71
There is no video in the channel yet. There is no video yet.