06-09-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#141 - Godkendelse af dagsordenen#142 - Proces for Byrådets Udviklingsstrategi 2018-2021#143 - 1. behandling af budget 2018 - 2021#144 - Udkast til revideret skolepolitik#146 - Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet#147 - National klageinstans mod mobning - delegation af kompetence#148 - Sanser og motorisk udvikling målrettet børn - udmøntningsforslag#149 - Status for Værdighedspolitik 2017#150 - Fremtidig anvendelse af Baunegården#151 - Godkendelse af anlægsbevilling i 2017 vedrørende renovering af køkkener på Baunegården#152 - Organisatoriske tilpasninger, sammenlægning af plejedistrikt Skanderborg Nord og Bøgeskov#153 - Godkendelse af ny ét-årig forlængelse af kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturring Østjylland for 2018#154 - Kulturpuljens anvendelse og praktiske udmøntning#155 - Lokal kollektiv bustrafik - Midttrafiks budget for 2018#156 - Lokalplan 1121 - Almene boliger ved Vesterskovvej inkl. kommuneplantillæg og miljørapport - forslag til udsendelse i høring#157 - Lokalplan 1092 - Boligområde ved Anebjerggårdsvej - forslag til udsendelse i høring#158 - Planlægning for et nyt erhvervsområde ved Christiansmindevej#159 - Forslag om ændring af navn på aktuel udstykning i Fruering#160 - Varmeforsyning af Kildebjerg Øst i Ry - endelig godkendelse#161 - Varmeforsyning af Vessøvænge i Ry - endelig godkendelse#162 - Godkendelse af udkast til revision af regulativerne for Lyngbygårds Å og Tåstrup Bæk#163 - Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2020 - Galten Nord#164 - Endelig vedtagelse af rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune 2017-2025#165 - Stillingtagen til evt. permanent standsningsforbud på Sygehusvej#166 - Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017#167 - Frigivelse af anlægsmidler - Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej i Ry#168 - Frigivelse af anlægsmidler til udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet#169 - Omprioritering af anlægsmidler på vejområdet#170 - Lukket punkt#145 - Eventuel decentralisering af beslutningskompetencen i forhold til aktivering af Folkeskolelovens § 16 b (taget af)

Se eller gense mødet i byrådet 6. september 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 470
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.