21-03-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#34 - Godkendelse af dagsordenen#35 - Budgetoverførsler fra 2017 til 2018#36 - Regnskab for Skanderborg Kommune 2017#37 - Godkendelse af takstoversigt#38 - Første budgetopfølgning 2018#39 - Anbefalinger fra dialoggruppe om udbygningen af området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien#40 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne#41 - Kommuneplantillæg nr. 16-12 og lokalplan nr. 1128 – Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Virringvej i Gram – forslag til udsendelse i høring#42 - Parkeringsnorm og parkeringsfond i Hørning#43 - Godkendelse af forslag til lokalplan 1130 - Hørning Rådhusplads#44 - Godkendelse af ideoplæg for torvestrækningen i Hørning#45 - Kommuneplantillæg 16-13 og Lokalplan nr. 1080 - for et erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej og Hvidkildevej, Hørning - forslag til udsendelse i høring#46 - Forslag til lokalplan 1091 og kommuneplantillæg 16-07 - Danish Agro. Behandling af høringssvar og fornyet høring#47 - Kvalitetsrapport på skoleområdet 2016/17 til godkendelse#48 - Høringssvar og procesplan for lancering/implementering af Ungdomspolitikken#49 - Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018#50 - Vedtægter for Kunstråd Skanderborg til godkendelse#51 - Forslag vedrørende "Borgerdrevne forslag"#52 - Forslag vedrørende øremærkning af sparede midler ifm. en eventuel konflikt#53 - Forslag; opfordring til KL vedrørende lockout#54 - Udfordring; Fri disponering af Byrådets ramme for vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer inden for byrådsperioden#55 - Persondataforordningen samt ansættelse af databeskyttelsesrådgiver#56 - Uforudsete anlægsudgifter til Kulturhusudvidelsen#57 - Omdisponering af anlægsmidler#58 - Vestermøllevej, Fruering - anlæg af fortov - køb af jord#59 - Frigivelse af anlægsbevilling - Sikre veje til skole og fritid for året 2018#60 - Frigivelse af anlægsmidler - Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Skole#61 - Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. 2017#62 - Ansøgning fra Gl. Hørning Vandværk A.m.b.A om kommunegaranti for lån#63 - Sammenlægning af legater#64 - Lukket punkt

Se eller gense mødet i byrådet 21. Marts 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 412
De sidste 24 timer: 339
De sidste 7 dage: 412
Den seneste måned: 412
Det seneste år: 412
There is no video in the channel yet. There is no video yet.