25-04-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#65 - Godkendelse af dagsordenen#66 - Borgerrådgiverens årsberetning 2017#67 - Den økonomiske politik 2018 - 2022#68 - Principper for budgetoverførsler#69 - Fastsættelse af standard for optagelse af borgerforslag på Byrådets dagsorden#70 - FN’s verdensmål set i relation til Skanderborg Byråds udviklingsarbejde#71 - Ændring af Standarden for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten#72 - Procesplan; Udbud af Søndervang til ekstern aktør med henblik på drift af friplejehjem#73 - Regeringen og Danske Regioner varsler rusmiddelindsatsen flyttet til regionerne#74 - Etablering af hospice i Skanderborg Kommune#75 - Forandring - hverdagens helte kan gøre en forskel - velfærd og livsglæde#76 - Behandling af høringssvar til Forebyggelses- og Familiestrategien#77 - Fastlæggelse af antallet af pædagogisk assistent uddannelse#78 - Bemærkninger til pejlemærker for Rammeaftale 2019-2020#79 - Forslag; Iværksættelse af evaluering af indsatsen Synlig Læring#80 - Forslag; Foretræde for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg vedrørende trinbræt i Stilling#81 - Status vedrørende etape 1 for Skanderborg Midtby#82 - Ændring af Politik for udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune#83 - Belysningsprojekt for Skanderborg Midtby#84 - Plan for aktivitets-øer i Adelgade#85 - Udarbejdelse af parkeringsplan for Skanderborg Midtby#86 - Forslag til placering af ny institution i Skanderborg midtby#87 - Proces for skitse- og forprojekt for torvet foran den gamle politistation i Skanderborg#88 - Forlængelse af aftale med byrumsinventar med Clear Channel#89 - Samarbejde om arkæologisk indsats i Alken Enge og Illerup Ådal#90 - Kommuneplantillæg for Niels Bohrs Vej#91 - Lokalplan nr. 1126 og Kommuneplantillæg nr. 16-09 - Taekwondo- og Karatecenter - forslag til offentlig høring#92 - Lokalplan nr. 1116 - Torvet 5 i Galten og miljørapport - forslag til udsendelse i høring#93 - Planlægning for Præstbrovej#94 - Kollektiv trafik – Offentlig høring af køreplaner for bybus og lokalruter 2018-2019#95 - Tillæg 2 til spildevandsplan 2016-2020#96 - Borgerinddragelse - Klimaprojekterne Skanderupbæk og Agnetevej#97 - Tillægsbevilling til klimaprojekt - Tippethøj i Ry#98 - Bevilling til reparation af anløbsbro ved Hotel Julsø#99 - Parkeringsbekendtgørelse for Skanderborg Kommune 2018

Se eller gense mødet i byrådet 25. April 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 453
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.