27-06-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#122 - Godkendelse af dagsordenen#123 - Revisionsberetning nr. 22 - Beretning vedrørende revisionsaftale#124 - Revisionsberetning nr. 23 - Beretning om den løbende revision 2017#125 - Revisionsberetning nr. 24 - Beretning vedrørende årsregnskab 2017#126 - Opdatering af Kasse- og regnskabsregulativ 2018#138 - Lokalplan nr. 1130 med tilhørende kommuneplantillæg 16-14 og miljøvurdering - Høringssvar og endelig vedtagelse#127 - Kommissorium for opgaveudvalg om bæredygtig og cirkulær kommune#128 - 2. budgetopfølgning 2018#129 - Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland#130 - Eventuel fusion mellem ungdomsuddannelserne på Campus Skanderborg#131 - Forslag til implementering af kombinationstilbud på dagtilbudsområdet#132 - Politikkontrol af delegation af endelig vedtagelse af lokalplaner#133 - (UDGÅET) Kommuneplantillæg for Præstbrovej - igangsættelse#134 - Kommuneplantillæg nr. 16-16, Krøyer Kielbergs Vej - forslag til udsendelse i høring#135 - Kommuneplantillæg 16-09 og lokalplan 1126 for Taekwondocenter og Tenniscenter - Høringssvar og endelig vedtagelse#136 - Fornyet høring grundet redegørelseskrav ifht. udlæg af område til aflastningsområde#137 - Lokalplan 1093 - Danish Agro, Galten - endelig vedtagelse#139 - Lokalplan nr. 1122 - Ry Bytorv etape II - forslag til udsendelse i høring#140 - Lokalplan nr. 1142 - Kildebjerg Øst, etape 3 - forslag til udsendelse i høring#141 - Oplæg til revideret plan for anlæg af torvet Ry Bytorv#142 - Frigivelse af midler til anlæg af første etape af Hørning Torvestrækning#143 - Støj fra varmepumper#144 - Godkendelse af revideret regulativ for Lyngbygård Å#145 - Godkendelse af revideret regulativ for Tåstrup Bæk#146 - Flytning af Skanderborg lokalhistoriske arkiv#147 - Vedtægtsændringer, Museum Skanderborg#148 - S/I Ry Hallerne - vedtægter#149 - Orientering om Region Midtjyllands præhospitale indsats#150 - Fremlæggelse af regnskaber for puljemidler 2017#151 - Mødeplan / mødekalender 2019 for Byrådet m.v.#152 - Lukket Punkt

Se eller gense mødet i byrådet 27. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 311
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 13
Det seneste år: 311
There is no video in the channel yet. There is no video yet.