5-9-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#153 - Godkendelse af dagsordenen#154 - 1. behandling af budget 2019 - 2022#155 - Forslag til implementering af FN's verdensmål i Skanderborg Kommune#156 - Lokalplan nr. 1133 – Adelgade 44-46 i Skanderborg og miljørapport – forslag til udsendelse i høring#157 - Anbefalinger fra opgaveudvalget om Dyrehaven og fremtidens festival#158 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-13#159 - Lokalplan 1137 - boliger på Hovedgaden 12-14 i Låsby - forslag til offentlig høring#160 - Lokalplan 1116 - Torvet 5 i Galten og miljørapport - Høringssvar og endelig vedtagelse#161 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1080 og Kommuneplantilllæg 16-15 for et erhvervsområde på Niels Bohrs Vej og Hvidkildevej i Hørning#162 - Kommuneplantillæg for Præstbrovej - igangsættelse163 - Beslutning om fremsendelse af høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse 2018#164 - Godkendelse af høringssvar om lov om erhvervsfremme#165 - Attraktionsudvikling af Øm Kloster#166 - Frigivelse af anlægsmidler til forprojektering - S/I Låsby Svømmebad#167 - Rammeaftale 2019-2020 på det sociale område#168 - Placering af ny institution i Skanderborg midtby#169 - Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ry-området#170 - Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Låsby-området#171 - Implementering af ny drikkevandsbekendtgørelse – godkendelse af tillæg til Vandforsyningplanens retningslinjer#172 - Kommunal medfinansiering af anlæg af Stilling Station og anlæg af tilhørende forplads#173 - Forslag; Brev til transport, bygnings- og boligministeren om åbning af Stilling Trinbræt#174 - Overdragelse af taxitilladelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen#175 - Takst for gæstesejlads i Gudenåsystemet#176 - Standard for udeservering i Skanderborg Kommune#177 - Opløsning af Feltengård I/S#178 - Godkendelse af skema C for Rosenkjærvej etape II, afd. 75#179 - Udpegning af næstformand i Byrådets opgaveudvalg vedrørende bæredygtig og cirkulær kommune#180 - Udpegning af politiske repræsentanter til arbejdsgruppe vedrørende det grønne område syd for Fællesskabets Hus Ry.#181 - Lukket punkt#182 - Lukket punkt#183 - Lukket punkt

Næste møde i Byrådet er 5 september kl 17.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 477
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 10
Den seneste måned: 477
Det seneste år: 477
There is no video in the channel yet. There is no video yet.