28-11-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#223 - Godkendelse af dagsordenen#224 - Kommuneplantillæg og lokalplan for Himmelbjerggården - igangsætning#225 - Godkendelse af kommisorium for Dialoggruppen for Skanderborg Midtby#226 - Endelig placering og rammer for byggeri af institution i Skanderborg midtby#227 - Lokalplan 1137 – Boliger på Hovedgaden 12-14, Låsby - Høringssvar og endelig vedtagelse#228 - Lokalplan 1135 - Låsby Nørregade 6 – Forslag til udsendelse i høring#229 - Ophævelse af Lokalplan 76 (fra 1996) for vindmøller ved Thorsminde#230 - Fjernvarmeforsyning af Blegind, Nørregårds Allé og byudviklingsområder syd for Hørning - Endelig godkendelse#231 - Ejendomsanalyse - Ry#232 - Godkendelse af kommissorium for dialoggruppe om psykiatri#233 - Revision af Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet#234 - Kvalitetsstandarder for 2019 - årlig lovbefalet godkendelse#235 - Årlig godkendelse af Tilsynspolitik for ældre og handicapområdet#236 - Aflevering af prøver til borgerens praktiserende læge#237 - Oprettelse af tre rehabiliteringspladser på specialiseret niveau#238 - Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsats#239 - Godkendelse af kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug i 2019-2020#240 - Godkendelse af håndbog for bestyrelsesarbejdet på dagtilbud#241 - Forslag til retningslinjer for deltidspladser ved barselsorlov#242 - Godkendelse af ejerpolitik for Renosyd#243 - Tilrettelæggelse af kollektiv trafik efter 2019#244 - Blå flag og vinterbadning i Skanderborg Kommune fra 2019#245 - Anmodning om ekspropriationsvilje til spildevandsanlæg#246 - Endelig vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplan 2016 - 2024 for Skanderborg Kommune#247 - Godkendelse af takstoversigt 2019#248 - Godkendelse af administrationsgebyr for udlån af specifikke offentlige arealer i Skanderborg Midtby#249 - Ændring af sammensætningen af afdelingesbestyrelsen for den almene boligafdeling på Sølund#250 - Godkendelse af skema C for renovering af Skanderborg Andelsboligforening afd. 1 - P. B. Lunds Vej

Se eller gense mødet i byrådet d. 28. November 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 216
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 13
Den seneste måned: 216
Det seneste år: 216
There is no video in the channel yet. There is no video yet.