19-12-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#252 - Godkendelse af dagsordenen#253 - Valg af nyt medlem til Ungdomsskolens bestyrelse#254 - Godkendelse af budgetproces for Budget 2020#255 - Lokalplan 1122 - Ry Bytorv, etape II - Hørringssvar og endelig vedtagelse#256 - Lokalplan 1133 – Adelgade 44-46 i Skanderborg og miljørapport – Høringssvar og endelig vedtagelse#257 - Valg af vinderprojekt i parallelopdrag for Rådhustorvet i Skanderborg#258 - Tillæg nr. 2 til Lokalplan 1013 – Lille Nyhavn – Forslag til udsendelse i høring#259 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14, Ry - for et blandet bolig og erhvervsområde ved Skanderborgvej - Forslag til udsendelse i høring#260 - Tilskud til ombygning af Skanderborg Sundhedshus#261 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019#262 - Godkendelse af Forsikringspolitik for Skanderborg Kommune#263 - Nuværende politikker - set i lyset af aftalen om "stærke dagtilbud"#264 - Godkendelse af principper for sammenhæng i børns liv og videregivelse af relevante oplysninger#265 - Forslag; mulighed for plantebaserede måltider i Skanderborg Kommune#266 - Forslag; vidensdeling omkring indsatsplaner til gavn for et godt/rent drikkevand med fokus på forskningsresultater, ny viden og faglig kompetence#267 - Kommunale bestillinger som følge af regionale besparelser på den kollektive trafik#268 - Nedlæggelse af solfangere i Ry, varmeprojekt fra Ry Varmeværk#269 - Ny vejadgang fra boligområde til den gennemgående Stjærvej#270 - Endelig godkendelse af takstoversigt 2019#271 - Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S - Takster 2019 og anmodning om kommunegaranti for lån#272 - Godkendelse af affaldsgebyrer for Renosyd 2019#273 - Fremtidsperspektiver for Vikingegraven - Vestergårds Alle 5A#274 - Skanderborg Søbad - Frigivelse af midler til bygherrerådgivning og igangsætning af udbudsproces#275 - Frigivelse af anlægsmidler til det grønne område syd for Fællesskabets Hus Ry#276 - Frigivelse af anlægsmidler til S/I Skanderborg Svømmehal#277 - Byggemodninger i 2018#278 - Byggemodninger i 2019#279 - Godkendelse af skema C for renovering af Grønnedalsparken

Se eller gense Byrådsmødet 19. december 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 417
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 417
There is no video in the channel yet. There is no video yet.