26-06-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#94 - Godkendelse af dagsordenen#96 - Borgerrådgiverens årsberetning 2018#95 - Revisionsberetning nr. 25 - Beretning om årsregnskab 2018#97 - 2. budgetopfølgning 2019#98 - Ny demografimodel på ældreområdet#99 - Beslutning om igangsætning af foroffentlighedsfase for lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for etageboliger ved Vesterskovvej, Skanderborg#100 - Lokalplan 1111 - Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3 - Endelig godkendelse#101 - Resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening#102 - Godkendelse af Affaldsplan 2019-2022, Skanderborg Kommune#103 - Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2016-2020 - Endelig vedtagelse#104 - Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2020 - Udsendelse i høring#105 - Anlægsbevilling til vejprojekt til klimavand, Søtoften#106 - Frigivelse af anlægsmidler - S/I Låsby Svømmebad#107 - Deponering vedrørende Skanderborgvej 25, 8680 Ry#108 - Forslag; Ønske om foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg - forslag om ændring af husdyrbrugsloven i relation til administration af miljøgodkendelser til udvidelser af store landbrug#109 - Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023#110 - Høring af Praksisplan for speciallægeområdet i Region Midtjylland#111 - Drøftelse vedrørende henvendelse om initiativ i Ry#112 - Nye og reviderede kvalitetsstandarder - handicap- og psykiatriområdet#113 - Resultater fra rundspørge om kost i alle kantiner og madordninger#114 - Udmøntning af lov om ændring af lov om folkeskolen#115 - Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge#116 - Samarbejdsaftale om brandsikkerhed på plejecentre og kommunale institutioner#117 - Mødeplan / mødekalender 2020 for Byrådet m.v.#118 - Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalg vedrørende demokrati og borgerinddragelse#119 - Udpegning af stedfortræder til Beboerklagenævn

Se eller gense Byrådsmødet d. 26. juni 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 348
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 77
There is no video in the channel yet. There is no video yet.