04-09-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#123 - Godkendelse af dagsordenen#127 - (UDGÅET) Forslag; Standard for flagdage#124 - Meddelelse om borgmesterbeslutning#125 - Anbefalinger fra Opgaveudvalg om bæredygtig og cirkulær kommune#126 - Ny tidsplan for budgetprocessen for Budget 2020#128 - Forslag; Leverandørliste til brug ved køb af hotel- og restaurationsydelser i Skanderborg Kommune - for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår#129 - Orientering om Ny Skole Hørning og valg af politiske repræsentanter til styregruppen#130 - Kommuneplantillæg 16-20 for Hørning Syd og miljørapport - Høringssvar og endelig vedtagelse#131 - Kommuneplantillæg og Lokalplan 1155 for etageboliger ved Vesterskovvej, Skanderborg - Høringssvar efter foroffentlighed#132 - Kapacitetsudfordringer på plejeboligområdet samt mulige løsninger på kort sigt#133 - Forhøjelse af tildeling og forældrebetaling til SFO#134 - Status på planer om eventuel fysisk sammenlægning af institutioner i Stjær og Gl. Rye#135 - Godkendelse af kommissorium for realisering af nyt museum og arkiv på Skanderborg Station - Perron 1#136 - Godkendelse af samarbejdsaftale og forsøgsordning ift. kommunale akutfunktioner#137 - Vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland - Coast 2 Coast#138 - Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2020#139 - Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2016-2020#140 - Anmodning om kommunegaranti fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme#141 - Salg af tiloversblevne vejarealer til private grundejere#142 - Børne- og Socialministeriets danmarkskort#143 - Udpegninger til hverv#144 - Udpegning af nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget#145 - Udpegning af nye stedfortrædere for medlemmer af Handicaprådet

Se eller gense Byrådsmødet 04. September 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 306
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 47
There is no video in the channel yet. There is no video yet.