18-12-2019 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#208 - Godkendelse af dagsordenen#209 - Anmodning om orlov fra Byrådet; byrådsmedlem Hanne Majgaard#210 - Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg#211 - Endelig godkendelse af takstoversigt 2020#212 - Godkendelse af takster 2020 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S#213 - Godkendelse af budgetproces for Budget 2021#214 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020#215 - Etablering af daginstitution i forbindelse med ny skole i Hørning#216 - Overvejelser vedrørende natur- og skovbørnehaver samt forslag om etablering af naturbørnehave i Bjedstrup#217 - Kvalitetsstandarder for 2020#218 - Drøftelse af omprioritering af midler fra den tidligere værdighedspulje eller andre midler inden for Socialudvalgets ansvarsområde, således at funktionen som pårørendevejleder kan fortsætte#219 - Godkendelse af fortsat behandling med intravenøs medicin#220 - Årlig godkendelse af tilsynspolitik for ældre- og handicapområdet#221 - Godkendelse af rammepapir for udgående regionale teams i voksenpsykiatrien#222 - Beslutning om nedlæggelse af pleje- og ældreboliger på Ryvang#223 - Forslag; forslag om standard for flagdage#224 - Politik for kommunalt byggeri#225 - Orientering om affaldssortering på Fælleden og forslag til sortering på institutioner#226 - Værktøjskasse til gennemførelse af grundvandsbeskyttelse#227 - Erstatningsfastsættelse i forbindelse med dyrkningsrestriktioner - Grundvandsbeskyttelse#228 - Kommuneplantillæg 16-31 - Høringssvar og endelig vedtagelse#229 - Lokalplan 1151 - Kildebjerg Ry Midtfasen - Høringssvar og endelig vedtagelse#230 - Lokalplan 1136 – Boliger vest for Nørregade - Høringssvar og endelig vedtagelse#231 - Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn - Forslag til udsendelse#232 - Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2020 - Endelig godkendelse#233 - Ønske fra lokale beboere om ændring af stavemåde fra Tåning til Tånning#234 - Byggemodninger i 2019#235 - Byggemodninger i 2020

Se eller gense Byrådsmødet d. 18. December 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 509
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 8
There is no video in the channel yet. There is no video yet.