24-03-21 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#36 - Godkendelse af dagsordenen#37 - Corona-krisen; Orientering om beslutninger truffet i Kriseledelsen#39 - Budgetoverførsler fra 2020 til 2021#40 - Regnskab 2020 for Skanderborg Kommune#41 - Opfølgning på forandringen "Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet"#42 - 1. budgetopfølgning 2021#43 - Første drøftelse om friplejehjem Skanderborg Kommune#44 - Orientering om og drøftelse af kommende plejecenterbyggeri i Galten#45 - Kvalitetsstandard for socialtandpleje#46 - Indsatser i forhold til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for trivsel som følge af nedlukning#47 - Fælles om trivsel i ungelivet#48 - Ændring af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget#49 - Anmodning fra FC Skanderborg om lån/konvertering af tilskud på 900.000 kr.#50 - Anmodning fra Ejendomsselskabet Vandvirke ApS (S/I Skanderborg Svømmehal) om forhøjelse af garanti til udvikling af fremtidige svømmefaciliteter samt præcisering af garantimodtager#51 - Ansøgning om tillægsbevilling til Søbadet#52 - Vestergårds Allé 5A, Hørning - status og den videre proces#53 - Ændring og tilføjelser til parkeringsnormen#54 - Kommuneplantillæg 16-35 og Lokalplan 1167 – Boliger på Sigkærgård i Stilling - høringssvar og endelig vedtagelse#55 - Lokalplan 1175 - Højboskolen og Hørning Idrætscenter, Hørning - forslag til udsendelse i høring#56 - Lokalplan 1165 – Udvidelse af dagligvarebutik i Skovby - høringssvar og endelig vedtagelse#57 - Procesplan for Skanderborg Midtby#58 - Ry Østby - trafikal løsning for Ry Østby#59 - Prioritering af cykelstier 2021#60 - Vejprojekt til ny daginstitution ved Sølund og forbedret infrastruktur ved Sølunds pavilloner#61 - Vedvarende energianlæg - indkaldelse af idéer og projekter#62 - Deltagelse forundersøgelse og projekt i Illerup Ådal - Liv i den hellige ådal#63 - Udvidelse af varmepumpeanlæg ved Galten Varmeværk - endelig godkendelse af varmeprojekt#64 - Politisk stillingtagen til opklassificering af private fællesstier#65 - Stillingtagen til oprettelse af køb/salgs bevilling for små vejarealer#66 - Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2020#67 - Godkendelse af ledelses- og styringssystem for informationssikkerhed#68 - Forslag til drøftelse af linieføring af ny motorvej Aarhus til Viborg

Se eller gense Byrådsmødet 24. Marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 868
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 25
There is no video in the channel yet. There is no video yet.