28-04-21 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#74 - Godkendelse af dagsordenen#75 - En kommune hvor alle er med - anbefalinger til Byrådet#76 - Forslag til revideret arbejdsmarkedspolitik#77 - Responstid for ambulancekørsler/akutlægebilskørsler#78 - Godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse#79 - Godkendelse af Praksisplan for almen praksis#80 - Høring af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland#81 - Igangsættelse af Element 10 og udpegning af politiske repræsentanter til styregruppe vedrørende Hørningskolen til Sølund#82 - Godkendelse af Forslag til Kommuneplan 2021-2032#83 - Etablering af Center Skovby ved Campus Skanderborg – deponering og videre planproces#84 - Lokalplan 1181 - Udvidelse af Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) og Skanderborg Svømmehal ved Campus Skanderborg - forslag til udsendelse i høring#85 - Ændret anvendelse af Skanderborgvej 44 i Ry#86 - Fremtidig forsyningsstruktur#87 - Godkendelse af affaldsregulativer#88 - Varmeprojekt for ny varmepumpe i Skanderborg samt genetablering af forbindelse til Varmeplan Aarhus - endelig godkendelse#89 - Genåbning af Stilling Station#90 - Ændringer på busrute 112 - høringssvar#91 - Godkendelse af aftale om jagt på de kommunale arealer fra 2021 til 2025#92 - Torvestrækningen Hørning - frigivelse af bevilling#93 - Stillingtagen til takst i forbindelse med vejsyn på private fællesveje#94 - Midtjysk Boligselskab, afd. 65, Poul la Cours Vej - anmodning om låneoptagelse og garantistillelse#95 - Revisionsberetning nr. 27 - beretning om den løbende revision 2020#96 - Opnormering på anlægs- og byggesagsområdet#97 - Corona-krisen; Orientering om beslutninger truffet i Kriseledelsen 98 Forslag om beredskabsplan i forhold til børnepasning

Se eller gense Byrådsmødet 28. April 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 318
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 31
There is no video in the channel yet. There is no video yet.