24-06-21 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#119 - Revisionsberetning nr. 28 vedrørende årsregnskab 2020#118 - Godkendelse af dagsordenen#120 - 2. budgetopfølgning 2021#121 - Kommuneplantillæg 16-41 og 21-01 samt Lokalplan 1172 – Boliger og daginstitution ved Horsegaard i Galten - forslag til udsendelse i høring#122 - Kommuneplantillæg 16-29/21-03 og Lokalplan 1162 Munkegården - Etageboliger ved Adelgade 49-59, Skanderborg - forslag til udsendelse i høring#123 - Skanderborg Midtby - indsamlede ønsker og behov#124 - Forslag til Landdistriktspolitik, Skanderborg Kommune#125 - Udvidelse og afslutning af samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Anebjerg Skov#126 - Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne#127 - Etablering af nyt museum – godkendelse af samarbejdsaftale og frigivelse af anlægsmidler#128 - Godkendelse af Skema A for etape 2 af Dagmargården#129 - Godkendelse af helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen til udsendelse i offentlig høring#130 - Omplacering af anlægsmidler, stitunnel ved Veng Skole#131 - Udlevering af it-udstyr til byrådsmedlemmer, byrådsperioden 2022-2025#132 - Høring - Plan for fortsat drift for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner#133 - Orientering om godkendt regnskab 2020 samt godkendt budget 2022 for Østjyllands Brandvæsen#134 - Godkendelse af samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland#135 - Deltagelse i DK2020#136 - Anlægsbevilling til cykelstier på Thorsvej#137 - Forslag til Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020#138 - Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen#139 - Anmodning fra byrådsmedlem Kjeld Jensen om udtræden af Byrådet#140 - Corona-krisen; Orientering om beslutninger truffet i Kriseledelsen#141 - Forslag om politisk behandling af miljøgodkendelser til svinebrug før tilladelse gives#142 - Forslag om drøftelser af skolestruktur og skoleprognose#143 - Forslag om drøftelse af mulige tiltag ift. forslag om ny banelinje mellem Hasselager og Hovedgård

Se eller gense Byrådsmødet 24. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 190
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 190
There is no video in the channel yet. There is no video yet.