01-09-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#148 - Godkendelse af dagsordenen#149 - Borgerrådgiverens årsberetning 2020#150 - Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt 2022#151 - Forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet#152 - 1. behandling af Budget 2022-2025#153 - Godkendelse af 'Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune#154 - Beslutninger om Kvalitetsrapport 2020/21 på skoleområdet (udarbejdet i skoleåret 2021/22)#155 - Tillæg til standarden for anvisning af pladser i dagtilbud samt status på opkrævning#156 - Godkendelse af forslag til standard for køb, salg og prisfastsættelse af fast ejendom#157 - Etablering af nye kunstgræsfaciliteter på Fælleden#158 - Anbefaling om ændringer i Handicaprådet#159 - Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort#160 - Lokalplan 1175 – Højboskolen og Hørning Idrætscenter - høringssvar og endelig vedtagelse#161 - Ansøgning om deltagelse i DK2020 - klimaplan for Skanderborg#162 - Endelig vedtagelse af Miljøtilsynsplan 2021-25#163 - Sortering af affald i 10 fraktioner#164 - Sammenlægning af affaldsenergianlæg#165 - Stillingtagen til ønske om at lukke offentlig sti ved Sølystvej/Oddervej, Skanderborg#166 - Forslag om stiftelse af Naturfond Mossø og evt. kommunal deltagelse#167 - Forlængelse af lejekontrakter med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub#168 - Afslutning af anlægsprojektet om udvidelse af Kulturhuset#169 - Corona-krisen; Orientering om beslutninger truffet i Kriseledelsen#170 - Forslag om folkevalgte bestyrelsers deltagelse i styregrupper ved byggeri af kommunale institutioner

Se eller gense Byrådsmødet 01. september 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 275
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 275
There is no video in the channel yet. There is no video yet.