15-12-21 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#234 - Godkendelse af dagsordenen#235 - Overgang til ny valgperiode 2022-2025 - 'depeche'#236 - Godkendelse af Politik for digitalisering#237 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022#238 - Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg 2022#239 - Forslag til dialog- og aftalemodel for skoler og landsbyordninger#240 - Sprogvurdering af børn i dagtilbud#241 - Dialog vedrørende private pasningsordninger#242 - Godkendelse af programoplæg for Horsegaard, ny daginstitution i Galten#243 - Procesplan for byggeri af ny daginstitution i Stilling, placering af daginstitutionen samt organisatorisk forankring#244 - Forslag til placering af Hørningsskolen#245 - Godkendelse af forretningsorden for Landsbyordning i Stjær#246 - Årlig godkendelse af tilsynspolitikken#247 - Opfølgning på forandring 34 om pilotprojekt Tryghed Hjemme – status og anbefalinger#248 - Forslag til punkt; Kultur- og fritidslivets faciliteter – bevarelse og udvidelser#249 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 21#250 - Helhedsplanlægning Ry Østby - Tillæg 21-05 og 21-06#251 - Kommuneplantillæg - Herskind - stillingtagen til høringssvar og endelige vedtagelse#252 - Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn - endelig vedtagelse#253 - Anbefalinger vedrørende udledningstilladelser, spildevandsplan m.v.#254 - Sammenlægning af energianlæg - overdragelse og kommunegaranti#255 - Skanderborg Forsyning A/S - takster 2022 og kommunegaranti for lån#256 - Renosyd - godkendelse af takster 2022#257 - Godkendelse af Plan for Østjyllands Brandvæsen 2022-2026 - risikobaseret dimensionering#258 - Orientering om salg af golfbaneanlægget i Kildebjerg#259 - Byggemodninger i 2021#260 - Byggemodninger i 2022#261 - Renoveringssag Skanderborg Andelsboligforening afd. 4 Banegårdsvej#262 - Renoveringssag Skanderborg Andelsboligforening afd. 8 Vestervang#263 - Forslag vedrørende etablering af et Undringskontor

Se eller gense Byrådsmødet 15. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 254
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 254
There is no video in the channel yet. There is no video yet.